ZelfzorgZelfzorg is de zesde manier in mijn rijtje van zes om op een praktische manier meer richting aan je leven te geven. 


Aanvankelijk had ik als nummer zes: meditatie 

Maar helemaal tevreden was ik niet met die zesde stap. Er klopte iets niet aan, hoewel mediteren voor mij wel een wezenlijk onderdeel van mijn leven is geworden. Na verloop van tijd zag ik waarom het niet een aparte zesde stap was; meditatie is voor mij overkoepelend. Ik maak bijvoorbeeld bij het coachen ook gebruik van meditatie oefeningen bij het opruimen. En de natuur is heel geschikt om in te mediteren


Rode draad

Het voelde dus niet als een afzonderlijke manier, maar als een rode draad door alle andere manieren. Toch was er gevoelsmatig nog een stap te maken na die eerdere stappen die ik gemaakt had: 


- Opruimen

- Besparen

- Zelf maken

- De natuur in

- Je ritme (her)vinden


Zelfzorg

Na verloop van tijd kwam ik uit op voor jezelf zorgen. Het was iets waar ik zelf steeds meer aandacht aan ging besteden. Zelfzorg voelde als de logische zesde stap na de vijf voorgaande stappen. 


Uiteindelijk zie je zelfzorg ook terug bij de eerdere stappen, maar als ik over dit onderwerp schrijf, dan gaat het specifiek over het verzorgen van je lijf, je geest en je ziel. De drie-eenheid. 


2

We worden allemaal steeds wakkerder


foto via canva.com


We worden allemaal steeds wakkerder


Steeds meer mensen ervaren een groter bewustzijn. Mensen worden wakkerder. Gestaag raken mensen zich ervan bewust dat we niet op aarde zijn als superieure wezens. Dat de aarde er niet is om ons te dienen, maar dat de mens een gelijkwaardige schakel is met alle andere onderdelen van de aarde. De bergen, de insecten, de rivieren, de wind, de bomen, het leven en de dood.


Degene die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zeiden dat door intensieve landbouw de grond verarmde en dat onze groente niet meer dezelfde voedingstoffen had als voorheen, diegene waren in de minderheid. Als ze zeiden dat de bij werd bedreigd, dan dacht men dat het zo’n vaart niet zou lopen. Ze werden alleen geloofd door de mensen in hun eigen cirkel.


Toen ik me ca. 10 jaar geleden bezig ging houden met eenvoudiger leven en dingen zelf maken en consuminderen, waren dit onderwerpen voor gierige mensen en voor de uitzonderingen. Toen werd minimalisme als extreem gezien, als iets wat je jezelf niet vrijwillig aan zou willen doen.


Maar inmiddels zijn de ideeën over minimalisme, duurzaamheid, groener leven, biodiversiteit, schuldenvrij leven steeds meer gemeengoed. Onderwerpen die eerst met het nodige gegrinnik werden bekeken, worden nu door het grote publiek toegepast. Het is een teken dat steeds meer mensen wakker worden.

8